Oplevering en feestelijk moment kerktoren Kockengen

De kerktoren in Kockengen is opgeleverd op 11 januari 2016.
Voorafgaand aan deze oplevering was er een feestelijk moment.
De opnieuw vergulde haan en bol is teruggeplaatst op het kruis.
Hiermee is de restauratie met succes afgerond.
Er was aandacht van de landelijke en regionale pers.

http://www.rd.nl/kerk-religie/haantje-terug-op-kerktoren-kockengen-1.1365866

 

Kerktoren Gemeente Nunspeet opgeleverd.

Werkzaamheden zijn opgeleverd.

De restauratie van de Kerktoren in Nunspeet is afgerond.
De steigers zijn gedemonteerd en afgevoerd.
Ook hier hebben we de Richtlijnen voor Historisch voegwerk gehanteerd.

Onderstaand wat foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Voor meer informatie en of de betrokken partijen klik op onderstaande Links.

 

http://www.hanzebouw.nl/ (hoofdaannemer)

http://www.monumentenwacht-gld.nl/ ( begeleiding)

 

Restauratie 2e fase Grote kerk te Elburg

We zijn gestart met de 2e fase restauratie bij de Grote of Sint Nicolaaskerk te Elburg.

De werkzaamheden bestaan uit:

Het verzorgen van een gevelsteiger.

Metsel en voegwerk
Natuursteen herstel
Restauratie kerkramen (tufsteen) en glas in lood.
Schilderwerk
leibedekking.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met http://www.hanzebouw.nl.

Specifiek vakmanschap vereist specifieke kennis, door deze unieke samenwerking zijn we in staat om kwalitatief hoogstaand vakwerk af te leveren.

Ons motto is dan hier ook zeer van toepassing, Kwaliteit is een toeval, maar een weloverwogen keuze.

Restauratie Kerktoren Nunspeet.

In opdracht en in samenwerking met www.hanzebouw.nl gaan we binnenkort van start met de restauratie van de kerktoren van de Dorpskerk te Nunspeet.

De kerktoren een rijksmonument.(monument nummer 30837) Bron: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

Toren van de Ned. Herv. Kerk. De bakstenen toren in romaniserende vormen, vermoedelijk uit het begin der 16e eeuw, heeft een tot achtkant afgeschuinde bovengeleding, waarop een houten lantaarn met overhuivende spits, gebouwd in 1858 naar ontwerp van de architect Jurling te Nijkerk. In de toren een luidklok van Henricus Meurs, 1631. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Al het metsel en voegwerk wordt uitgevoerd volgens de Uitvoeringsrichtlijn Historisch voegwerk  4006  van http://www.stichtingerm.nl/richtlijnen/regeling-voegbedrijven

 

     

 

Restauratie voormalig Agnietenklooster Elburg.

Vorige week hebben we opdracht ontvangen voor het gevelonderhoud van het voormalige Agnietenklooster te Elburg.

Het betreft hier een Rijksmonument,

 

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

– Voegwerk

– Metselwerk.

– Herstel schoorstenen

– Herstel Loodaansluitingen en speciezomen aan hoekkepers en nokvorsten.

voor meer informatie kijk ook eens op http://www.museumelburg.nl

 

Dominicanen Klooster te Zwolle.

Binnenkort starten wij met partieel herstel voegwerk aan het Dominicanen Klooster te Zwolle. Opdracht aan ons om al het metselwerk na te lopen en waar nodig te herstellen. Het voegwerk is op sommige plaatsen versleten en op sommige plaatsen is het onkundig hersteld door eerder uitgevoerde reparaties. Het bestaande metselwerk is uitgevoerd met een Snijvoeg, plaatselijk wordt het voegwerk weer hersteld. De proefstukjes voor de nieuwe voeg zijn geplaatst deze worden na droging beoordeeld op kleur en structuur om de oude voeg zoveel mogelijk te benaderen.

Restauratie Voegwerk Joodse Begraafplaats Elburg

Oplevering voegwerk Joodse begraafplaats

Op donderdag 6 maart 2014 vindt de oplevering plaats van het voegwerk van de Joodse begraafplaats. Wethouder Rien Boukema (EB) is blij met deze restauratie: “Door dit monument goed te onderhouden tonen we respect voor onze geschiedenis. Dankzij de restauratie ziet de begraafplaats er weer van buitenaf uitstekend uit.” Deze oplevering betreft de afronding van eerste fase van de uit te voeren werkzaamheden. Meer lezen